Archive for Author: admin

Битката между Био Ком Универсал и минералните торове

Към органичните торове се отнасят оборският тор, торовата течност, птичият тор, торфът, фекалиите, различните видове компости и сидератите. Те оказват многостранно влияние върху агрохимичните свойства и плодородието на почвите. 1.

Виж още

Детоксикация на почвата и мястото на Био Ком Универсал в този процес

В света се използват над 1000 химични съединения, на основата на които се произвеждат десетки хиляди видове пестициди. Техният брой непрекъснато расте особено във връзка с хербициди в борбата с

Виж още

Няколко причини за влошаване на почвата

Почвата се определя като сложна полифункционална открита четирифазна динамична структурна система в повърхностната част на земната кора. Те я комплексна функция от взаимодействието на геоложката основа и почвообразуващите минерали, на релефа, климата, организмите и времето, както и на човешката дейност...

Виж още