Решаване на спорове

Платформа за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr